Przetarg na przebudowę ul. Dworcowej

Ogłoszenie nr 774974-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.
Gmina Rozdrażew: Przebudowa ulicy Dworcowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie                    (pobierz)
SIWZ                             (pobierz)
Załączniki do SIWZ        (pobierz)
Szczegółowe Specyfikacje
Techniczne                    (pobierz)
Kosztorys ofertowy        (pobierz)
Opis                              (pobierz)
Rysunki                         (pobierz)

Wyjaśnienia i odpowiedzi dla Oferentów:
1. W poz. koszt. nr 7 policzono rozebranie ław z betonu w ilości : 0,00675 x długość krawężnika, powinno być 0,0675. Prosimy o weryfikację.
Odpowiedź:
Potwierdzamy, że przy rozbiórce  krawężnika  obmiar ilościowy winien wynosić 10,53 m³
2. Poz. koszt. nr 10 i nr. 11 - prosimy o podanie promieni łuków.
Odpowiedź:
Promienie łuków, zgodnie z planem sytuacyjnym wynoszą R=8m, R=7m
3. Poz. koszt. nr 33 prosimy o określenie jakie płytki należy wbudować - płytki TROP czy STOP, ryflowane czy z wypustkami okrągłymi?
Odpowiedź:
Należy zastosować płytkę STOP z uwypukleniami.
4.Udostępnić projekt techniczny  oświetlenia ulicznego
Odpowiedź:
W załączniku plik z opisem linii oświetlenia  ulicznego


Rozdrażew, dnia 13.01.2021r.
                                                                            Wójt Gminy Rozdrażew
                                                                       /-/ Mariusz Dymarski