Przetarg na budowę remizy OSP w Rozdrażewie

Ogłoszenie nr 771319-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.
Gmina Rozdrażew: Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (remizy) wraz z infrastrukturą techniczną w Rozdrażewie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie                     (pobierz)
Specyfikacje REMIZA     (pobierz)
Projekt REMIZA              (pobierz)
Kosztorysy i przedmiary (pobierz)   
Projekt umowy                (pobierz)
SIWZ z załącznikami       (pobierz)

Projekt sanitarny REMIZA (pobierz)

 W związku z zapisem w SIWZ zobowiązania Wykonawcy do zapewnienia obsługi geodezyjnej oraz obsługi archeologicznej Zamawiający wprowadza do przedmiaru robót i tym samym do kosztorysu ofertowego części budowlanej dodatkowe 2 pozycje:
1. obsługa geodezyjna i dokumentacja powykonawcza
2. obsługa archeologiczna

Załącznik  - skorygowany kosztorys ofertowy części budowlanej (pobierz)

Rozdrażew, dnia 07.01.2021 r                                                              Wójt Gminy