Przetargi - aktualne oferty

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na modernizację budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów

 Gmina Rozdrażew ogłasza zamówienie publiczne na "„Modernizację budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów”

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Przebudowę dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2023r."

Gmina Rozdrażew ogłasza zamówienie publiczne na "Przebudowę dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2023r."

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

Gmina Rozdrażew ogłasza zamówienie publiczne na "Budowę sali sportowej przy  Szkole Podstawowej  w Nowej  Wsi"

Czytaj więcej...

Zamówienie publiczne na odbiór i transport odpadów na 2023r.

Gmina Rozdrażew ogłasza zamówienie publiczne na "Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew”

Czytaj więcej...

Zamówienie publiczne na dowóz dzieci do szkół

Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie ogłasza zamówienie publiczne na dowóz dzieci do szkół.

Czytaj więcej...

Odwołanie przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, o  odwołaniu przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, położonych w Rozdrażewie stanowiących własność Gminy Rozdrażew
Czytaj więcej ...

Zamówienie publiczne na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rozdrażew

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rozdrażew

Czytaj więcej...

GOPS przyjmuje oferty na świadczenie usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku

Czytaj więcej...

Przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Wójt  Gminy Rozdrażew ogłasza I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rozdrażew.

Czytaj więcej...

Przetargi na dzierżawę nieruchomości rolnych

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza I przetargi pisemne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 4 lat.

Czytaj więcej...