Przetargi - aktualne oferty

Przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Wójt  Gminy Rozdrażew ogłasza I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rozdrażew.

Czytaj więcej...

Przetargi na dzierżawę nieruchomości rolnych

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza I przetargi pisemne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 4 lat.

Czytaj więcej...

Zamówienie publiczne na przebudowę z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego w Rozdrażewie - drugie postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
"Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego w Rozdrażewie przy ulicy Rynek 1"

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Wójt  Gminy Rozdrażew ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych  przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Rozdrażew

Czytaj więcej...

Przetarg na przebudowę z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego w Rozdrażewie

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
"Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego w Rozdrażewie przy ulicy Rynek 1"

Czytaj więcej...

Przetarg na dostawę węgla kamiennego - ekogroszku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza  przetarg na dostawę węgla kamiennego - ekogroszku w ilości 125 ton na potrzeby Urzędu Gminy w Rozdrażewie i jednostek organizacyjnych Gminy.

Czytaj więcej...

Przetarg na dostawę używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
„Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na potrzeby Gminy Rozdrażew”

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw w Maciejewie

Gmina Rozdrażew zaprasza do składania ofert w ramach zadania pn.: „Budowa placu zabaw w Maciejewie”

Czytaj więcej...

Przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli 2022r.

Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie ogłasza przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
„ Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do Szkół
od dnia 1 września 2022 r. do 22 grudnia 2022 r.”

Czytaj więcej...

Przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Maciejew - drugie postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
„Przebudowa drogi gminnej 764589 w miejscowości Maciejew”

Czytaj więcej...