Przetargi - aktualne oferty

Zamówienie publiczne na odbiór i transport odpadów na 2024r.

Gmina Rozdrażew ogłasza zamówienie publiczne na "Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew”

Czytaj więcej...

Zamówienie publiczne na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rozdrażew

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rozdrażew

Czytaj więcej...

GOPS przyjmuje oferty na świadczenie usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy

Czytaj więcej...

II Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na „Modernizację historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie”

Gmina Rozdrażew ogłasza II zamówienie publiczne na „Modernizację historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie”

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na modernizację świetlicy wiejskiej w Trzemesznie

Wójt Gminy Rozdrażew  informuje, że dniu 13 września unieważniono zamówienie publiczne na  "Modernizację historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie"

Czytaj więcej ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na „Modernizację historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie”

Gmina Rozdrażew ogłasza zamówienie publiczne na „Modernizację historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie”

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na „Budowę instalacji fotowoltaicznych dla komunalnych stacji uzdatniania wody w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Gmina Rozdrażew ogłasza zamówienie publiczne na „Budowę instalacji fotowoltaicznych dla komunalnych stacji uzdatniania wody w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Czytaj więcej...

Zamówienie publiczne na dowóz dzieci do szkół

Gminny  Zespół  Szkół  i  Przedszkoli w Rozdrażewie ogłasza zamówienie publiczne na dowóz dzieci do  szkół. Ogłoszenie o  zamówieniu  usługi "Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do szkół, od dnia 4 września 2023 r. do 21 czerwca 2024 r.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na „Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew”

Gmina Rozdrażew zaprasza do składania ofert w ramach zadania pn.:„Zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew”

Czytaj więcej...

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Wolenicach

Wójt  Gminy Rozdrażew ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Rozdrażew

Czytaj więcej...