„Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś” - konkurs dla rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza rolników do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”

Konkurs ten ma na celu popularyzowanie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Przebiega on w formule on-line i jest realizowany przy pomocy platformy edukacyjnej Moodle.

Więcej informacji (pobierz)

Plakat (pobierz)