Badanie ankietowe na terenie gminy

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że na terenie gminy nadal realizowane jest Badanie budżetu czasu ludności (BCL).

Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu  https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/ oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ .  Więcej informacji o badaniu na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/2/badanie/42

Badanie Budżetu czasu ludności