Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu wykona w dniu 30 czerwca 2023r. bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat

, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ. Mammobus ustawiony zostanie przy Szkole Podstawowej w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 42.
Badania odbędą się w godz. 9.00-14.00. Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty oraz ważny dokument ubezpieczenia. Rejestracja odbywa się pod bezpłatnym numerem telefonu 61 85-57-528 oraz 61 851-30-77.

PLAKAT