Badania statystyczne dotyczące gospodarstw rolnych

Urząd Statystyczny w Warszawie  informuje, że  od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone statystyczne badanie dotyczące gospodarstw rolnych.

Badania przeprowadzane zostaną w formie wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego spotkania rolnika z ankieterem statystycznym. Samodzielnie dane można przekazać przez  formularz on-line na stronie stat.gov.pl . Celem badania jest dostarczenie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej i regionalnej polityki rolnej. Tożsamość ankietera można sprawdzić na stronie badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera
Szczegółowe informacje dostępne: badania-ankietowe.stat.gov.pl  Infolinia : 22 279 99 99

PLAKAT