Postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie obwodów i okręgów

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 25 kwietnia 2023r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Rozdrażew do stanu faktycznego

oraz  w sprawie podziału Gminy Rozdrażew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Czytaj więcej ...