INDEKS START2STAR- stypendium dla maturzystów

Program „Indeks Start2star”  obejmuje wsparcie finansowe dla wybitnie uzdolnionych maturzystów z niezamożnych rodzin, którzy kontynuują naukę na najlepszych uczelniach w Polsce poprzez przyznawanie stypendiów na cały okres studiów 

Czytaj więcej ...