Rolniku skorzystaj z sanatorium

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że przez cały czas istnieje możliwość skorzystania przez czynnych rolników i domowników

(podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników) oraz osób pobierających okresowe świadczenie rentowe (bez orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji) z leczenia w jednym z sześciu Centrów Rehabilitacji: Kołobrzegu, Świnoujściu, Jedlcu, Szklarskiej Porębie, Iwoniczu Zdrój i Horyńcu. Skorzystać z tej oferty, po bardzo krótkim okresie oczekiwania, mogą osoby ze schorzeniami narządu ruchu, kardiologicznymi, po wypadkach przy pracy w rolnictwie lub obawiające się, że z powodów zdrowotnych mogą utracić zdolność do wykonywania pracy w gospodarstwie.
Turnusy, z różnymi zabiegami dostosowanymi do stanu zdrowia, trwają 21 dni, a koszty pobytu i przejazdu pokrywa KRUS.  
Z wyjazdu rehabilitacyjnego, na tych samych zasadach, z tą różnicą, że tygodniowego, mogą też skorzystać osoby opiekujące się na co dzień osobą niepełnosprawną.
Wnioski na wyjazd otrzymać można w Placówce Terenowej KRUS lub pobrać ze strony internetowej.