Statystyczne badanie warunków życia ludności

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w dniach 24.04-30.06.2023 r. w wylosowanych gospodarstwach domowych na terenie gminy realizowane będzie Europejskie badanie warunków życia ludności

Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/ oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera .
Więcej informacji o badaniu na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/28