Zgłoszenia do stypendium tylko do końca marca

Do 31 marca trwa rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty. Edukacyjna Fundacja zaprasza uczniów ósmych klas, którzy chcą rozpocząć naukę w wybranych liceach i technikach w dużych miastach.

Pełna lista szkół z którymi współpracujemy znajduje się na stronie internetowej. W Wielkopolsce jest to:
II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Modrzejewskiej i Generałowej Zamoyskiej w Poznaniu
Technikum Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego przy Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: https://efc.edu.pl/programy/horyzonty
Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej.
● Pokrywamy pełne koszty zamieszkania w bursie, wyżywienia i biletów komunikacji miejskiej oraz częściowo szkolnych wycieczek.
● Organizujemy i finansujemy wakacje i ferie, podczas których uczymy się żeglować, pływać na desce, jeździć na nartach czy snowboardzie.
● Wiemy, że znajomość języków obcych jest ważna, dlatego finansujemy naukę w szkole językowej i egzaminy na certyfikaty.
● Podchodzimy do stypendystów indywidualnie i wspieramy ich w rozwijaniu zainteresowań i pasji. Zapraszamy też do udziału w ciekawych warsztatach i projektach społecznych.
● Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy pracujący w miastach, w których uczy się młodzież. W trudnych sytuacjach stypendyści nigdy nie są sami, mogą też liczyć na wsparcie naszych psychologów.

Zapraszamy uczniów klas 8 szkół podstawowych, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 1700 złotych netto na osobę. Średnia ocen nie jest kryterium udziału w Programie, jednak wyniki w nauce powinny wskazywać na możliwość dostania się do jednej ze szkół partnerskich Fundacji EFC.