Konkurs plastyczny "Kolaż Wierszem Inspirowany"

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w  powiatowym konkursie plastycznym "Kolaż Wierszem Inspirowany". Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy

plastycznej – kolażu do dowolnego wiersza Wisławy Szymborskiej.
Prace wraz z kartą uczestnika należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 21 kwietnia 2023 roku do sekretariatu Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Krotoszynie.
Jury będzie oceniać prace w trzech kategoriach wiekowych: klasy I – III, IV-VI oraz klasy VII-VIII
Szczegółowe informacje oraz regulamin >>>