Statystyczne badanie budżetu czasu ludności

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu 2023 r. na terenie gminy realizowane jest Badanie budżetu czasu ludności.Badania ankietowe wśród mieszkańców przeprowadzają ankieterzy statystyczni

, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/ oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/.
Więcej informacji o badaniu na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/40