Bitwa regionów - konkurs kulinarny dla KGW

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w ogólnopolskim konkursie kulinarnym Bitwa regionów. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej, polegającej na przygotowaniu tradycyjnej potrawy regionalnej

z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu regionalnego (z wyłączeniem deserów) charakterystycznej dla regionu działania koła gospodyń wiejskich lub stowarzyszenia. Przez potrawy regionalne i produkty regionalne rozumie się potrawy i produkty związane z danym obszarem geograficznym, które wywodzą się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów.
Tegoroczna już VIII edycja konkursu przebiegać będzie w trzech etapach:
- Etap I -  zgłoszenie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie krótkiego formularza do 31 marca 2023r. którego link jest dostępny na stronie https://www.kowr.gov.pl/konkurs. KGW zakwalifikowane do Etapu I wezmą udział w wydarzeniach powiatowych, na których zaprezentują zgłoszone potrawy. Zespoły ocenione najwyżej, podczas danego wydarzenia powiatowego kwalifikują się do II etapu – półfinału.
- Etap II – Półfinał – odbędzie się podczas otwartego wydarzenie wojewódzkiego.
- Etap III - Ogólnopolski Finał.

Listy wydarzeń etapu I i II zostaną opublikowane na stronie https://bitwaregionow.pl/
Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne:
1) Etap I (etap powiatowy) za zajęcie:
 I miejsca nagroda pieniężna o wartości 2 000 zł brutto,
 II miejsca nagroda pieniężna o wartości 1 500 zł brutto,
III miejsca nagroda pieniężna o wartości 1 000 zł brutto;
2) Etap II (etap wojewódzki) - za zajęcie:
 I miejsca nagroda pieniężna o wartości 5 000 zł brutto,
II miejsca nagroda pieniężna o wartości 3 500 zł brutto,
III miejsca nagroda pieniężna o wartości 2 000 zł brutto;
3) Etap III – za zajęcie:
I miejsca nagroda pieniężna o wartości 25 000 zł brutto oraz nagroda dodatkowa w formie wyjazdu dla 5 członków KGW na zagraniczne targi rolno -       spożywcze  odbywające się na terenie Unii Europejskiej, na których swoje stoisko będzie miał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
II miejsca nagroda pieniężna o wartości 15 000 zł brutto,
III miejsca nagroda pieniężna o wartości 10 000 zł brutto.
Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej:  https://bitwaregionow.pl