Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Już po raz dwudziesty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła ogólnopolski konkurs na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Po raz kolejny patronat honorowy roztoczył nad nim Prezydent Andrzej Duda.

Współorganizatorami tego konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Do konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właściciele prowadzą produkcyjną działalność rolniczą i przynajmniej jeden z właścicieli jest ubezpieczony w KRUS.
Zgłoszenia dokonuje się na formularzach dostępnych w Placówce Terenowej KRUS w Krotoszynie na ul. Fabrycznej 25 lub na stronie internetowej Kasy. Termin ich zwrotu mija 21 kwietnia. Każde zgłoszone gospodarstwo odwiedzi komisja która oceniać będzie:
-organizację obejścia, podwórza i produkcji rolniczej
-ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy
-stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych
-stan techniczny maszyn, urządzeń, instalacji i narzędzi stosowanych w gospodarstwie
-warunki obsługi i bytowania zwierząt oraz profilaktyki chorób odzwierzęcych
-wyposażenie w środki ochrony osobistej i urządzenia wspomagające bezpieczną pracę
-sposób przechowywania i postępowania ze środkami ochrony roślin, paliwami, nawozami i innymi substancjami niebezpiecznymi
-estetykę gospodarstw
-zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie
-rozwiązania stosowane w trosce o środowisko naturalne
-organizację miejsca wypoczynku rodziny, w tym placu zabaw dla dzieci
Zachęcamy wszystkich rolników do zgłoszenia się. Z jednej strony będzie to dla nich dobra okazja do niewątpliwej promocji, a z drugiej do sprawdzenia stanu bezpieczeństwa w gospodarstwie i jeszcze ewentualnie do jego polepszenia i uzyskania fachowych porad. Czekają też atrakcyjne i praktyczne nagrody. A warto dodać, że w minionym roku główną z nich, czyli ciągnik za zdobycie pierwszego miejsca w Polsce otrzymało jedno z gospodarstw w gminie Sieroszewice w powiecie ostrowskim. Taka sytuacja w naszym regionie miała miejsce po raz pierwszy.

Regulamin,  karta zgłoszenia (pobierz)