Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

Tematem konkursu jest zapobieganie skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.
Cele konkursu to:
- stosowanie wśród uczniów szkół podstawowych z obszarów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa
- popularyzowanie „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”
- popularyzowanie zasad prawidłowego stosowania niebezpiecznych substancji w gospodarstwie oraz ochrony środowiska naturalnego.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenów wiejskich. Tradycyjnie organizowany jest on w dwóch kategoriach wiekowych: kl. 0 – III i IV – VIII.
Zadanie polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3 w dowolnej technice, obrazującej upowszechnianie przez KRUS sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie niebezpiecznych substancji.
Praca powinna być wykonana z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i trwale opisana imieniem i nazwiskiem autora. Do każdej musi być dołączony formularz zgłoszeniowy podpisany przez rodzica. Wraz z regulaminem został on przesłany do każdej szkoły, które, w razie zainteresowania, do końca lutego muszą powiadomić krotoszyńską Placówkę Terenową KRUS o wzięciu udziału w konkursie. Same prace należy dostarczyć do końca marca.
Przy ocenie brane będą pod uwagę:
-zgodność z tematyką i jej trafne przedstawienie (max 5 pkt.)
-oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu tematu (3 pkt.)
-walory estetyczne (2 pkt.)
Po jednej najlepszej pracy z obu kategorii awansuje do finału wojewódzkiego.
Szczegółowe informacje (pobierz)