Zgłoś kandydata do nagrody "Krotoszyński Dąb"

Starostwo Powiatowe rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń kandydatur do Nagrody Starosty "Krotoszyński Dąb" za rok 2022. Ta wyjątkowa nagroda przyznawana jest tym organizacjom, instytucjom i osobom

, które w mijającym roku poprzez swoją działalność wniosły szczególne zasługi na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Krotoszyńskiego

Krotoszyński  Dąb - materiały