Konkurs "Nasz pomysł na ochronę środowiska"

Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie "Nasz pomysł na ochronę środowiska" VIII edycja pn. "Grasz - dbasz o środowisko".

Celem konkursu jest kształtowanie i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego, z podziałem na dwie kategorie:
- kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych,                        
- kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych.                        

Zadaniem tegorocznej edycji konkursu jest stworzenie i przygotowanie scenariusza przyrodniczej gry terenowej pod hasłem "Poznaję i dbam o lokalną przyrodę ..."/ "Lokalni strażnicy przyrody" przez reprezentujących jedną szkołę trzyosobowy zespół uczniów.
Wszelkie informacje o Konkursie dostępne na stronie internetowej https://www.umww.pl/konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-viii-edycja