Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska- warsztaty

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza  25-26 stycznia lokalnych przedsiębiorców, jednostki organizacyjne, pracowników działów ochrony środowiska

przedsiębiorstw oraz wszystkie inne podmioty korzystające ze środowiska na  bezpłatne warsztaty on-line.
W trakcie warsztatów zostaną omówione zagadnienia dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami.

Warsztaty  (pobierz)