Nabór na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji

Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę  w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i nadania jego Statutu.

Młodzieżowy Sejmik składający się z 39 radnych, przedstawicieli młodzieży z Województwa Wielkopolskiego, stanowić będzie apolityczny organ o charakterze konsultacyjnym, doradczym oraz inicjatywnym. Celem powołania Młodzieżowego Sejmiku jest upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży, zwiększanie ich aktywności i zaangażowania w działania samorządu województwa, a także podnoszenie umiejętności społecznych, w szczególności dotyczących pracy w grupie, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania, a także zdolności do uczestnictwa  w procesach podejmowania decyzji.
Radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego może zostać  mieszkaniec województwa wielkopolskiego, który najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2023 roku ukończy 15 lat i nie przekroczy 20 roku życia.
Zgłoszenia będzie można przesyłać  w terminie od 2 stycznia do 28 lutego 2023 roku.
Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są   na stronie internetowej www.umww.pl/mlodziezowy-sejmik.