Badania jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągu Dzielice,  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu. Czytaj więcej