Badania jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągu Rozdrażew,  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

Czytaj więcej ....