Konferencja o możliwościach ekspansji polskich firm i wsparcia odbudowy Ukrainy

„Możliwości ekspansji na rynki zagraniczne, w tym w ramach wsparcia organizacji międzynarodowych dla Ukrainy” to tytuł konferencji, jaką 8 listopada 2022 roku w poznańskim Collegium luridicum Novum zorganizują Biuro Regionalne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu

, Wielkopolska Grupa Prawnicza, Ministerstwo Rozwoju i  Technologii oraz UAM. Celem bezpłatnej konferencji jest pokazanie przedsiębiorcom nowych i nieoczywistych  zagranicznych rynków zbytu oraz wsparcie akcji charytatywnej na rzecz Ukrainy.

Informacja prasowa