Pomoc finansowa dla gospodarstw w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Informujemy, że do  dnia  15 listopada 2022r. w Biurach Powiatowych  Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa można składać wnioski o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny

, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Wnioski należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję. Szczegółowe informacje  na stronie ARiMR (pobierz)

Komunikat pomoc dla rodzin