Program „Generacja V4” – możliwość realizacji krótkoterminowej mobilności młodzieży

 Zapraszamy do udziału w jesiennej edycji programu  „Generacja V4”, które wspierają krótkoterminową mobilność młodzieży w wieku 12-30 lat.

Celem mikrograntów jest promowanie wartości demokratycznych, aktywności obywatelskich i dialogu transgranicznego wśród młodych ludzi.
Aby wziąć udział w programie w projekcie muszą być zaangażowane podmioty z co najmniej dwóch krajów z Grupy Wyszehradzkiej - V4 (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja). Dodatkowo mogą uczestniczyć w projekcie partnerzy z państw-sąsiadów dwóch krajów V4 (Austria, Niemcy i/lub Ukraina). Każdy projekt musi obejmować mobilność młodych ludzi (12-30 lat), tj. wizyty transgraniczne i musi zapewnić przeprowadzenie co najmniej jednego wspólnego wydarzenia, w którym uczestniczą obie/wszystkie strony – dodatkowe informacje w załączeniu. Maksymalny budżet projektu wynosi 10 000 euro, a maksymalny czas realizacji projektu to 6 miesięcy.
Każda osoba prawna z Grupy V4 pracująca z młodzieżą może wziąć udział jako formalny wnioskodawca lub grantobiorca, np. szkoły, kluby pozalekcyjne, stowarzyszenia sportowe, młodzieżowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego itp.
Projekty (w języku angielskim) należy zarejestrować w systemie on-line My Visegrad  https://my.visegradfund.org/Account/Login
nie później niż do 31 października, a następnie złożyć pełen wniosek on-line do 15 listopada.
Więcej informacji wraz z wytycznymi dotyczącymi przygotowania projektu znajduje się na stronie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego: https://www.visegradfund.org/apply/grants/v4-gen/