Możesz zdobyć bezpłatnie dyplom pracownika socjalnego

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu zaprasza do nauki osoby posiadające maturę, które chciałyby profesjonalnie pomagać potrzebującym.

Można bezpłatnie zdobyć dyplom w zawodzie pracownika socjalnego, nauka odbywa się weekendowo. Lubisz pomagać ludziom – rób to zawodowo!

Informacje o nauce i rekrutacji (pobierz), (pobierz)