Akademia Menadżera lnnowacji dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców do wzięcia udziału w lV edycji projektu Akademia Menadżera lnnowacji.

Program składa się z części szkoleniowej oraz równolegle realizowanej w przedsiębiorstwie części doradczej.Skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców bez względu na branżę i rodzaj prowadzonej działalności.Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój 20l4-2020 w wysokości 80% dla mikro, małych i średnich firm oraz 50% dla dużych przedsiębiorstw. Nabór rozpoczął się 25 lipca i potrwa do 9 września br. Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszam na stronę:www.parp.gov.pl/ami

Akademia Menadżera Innowacji (pobierz)
Ulotka (pobierz)