Informacje w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków

 Z uwagi na obecne wydarzenia na arenie międzynarodowej i ich długofalowe skutki gospodarcze, a także realizację postanowień nowego pakietu klimatycznego, ważne jest wzmocnienie wszystkich działań

, które dotyczą poprawy efektywności energetycznej zasobów budowlanych w całym kraju. Szczególnie istotne w tym kontekście są wspólne działania informacyjne i edukacyjne, których celem jest wsparcie mieszkańców w procesie podejmowania decyzji, które dotyczą rozwiązań technicznych i energetycznych opłacalnych z punktu widzenia ich domowych budżetów.
Szersze informacje dot.:
- obowiązujących przepisów i procedur w obszarze charakterystyki energetycznej budynków,
- podstawowej wiedzy technicznej w tym obszarze, umożliwiającej obywatelom podjęcie decyzji o działaniach,
  które w sposób możliwie jak najbardziej efektywny (optymalnym zarówno pod względem technicznym, jak i kosztów) przyniosą oczekiwane rezultaty,
- dostępnych programów finansowych, wspierających poprawę charakterystyki energetycznej budynków, wraz z warunkami ich wykorzystania,

dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju  i Technologii  pod adresem
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow