Zgłoś zabytek !

"Nasz Zabytek" to konkurs o charakterze regionalnym i lokalnym dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie i przywrócić świetność lokalnym zabytkom.

Fundacja Most the Most współrealizuje misję Banku Gospodarstwa Krajowego jaką jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Konkurs "Nasz Zabytek" ogłaszany jest  w poszczególnych województwach, tak by docelowo objąć wszystkie województwa każdego roku. Konkurs jest podzielony na dwie części: I  Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie oraz II Konkurs – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku.

Mieszkańcy województwa wielkopolskiego mogą zgłaszać propozycje zabytków od 8 sierpnia  do 5 września 2022 r. (I Konkurs) na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie fundacji. Osoby, które nie korzystają z internetu będą mogły zgłosić zabytek przez telefon.

Dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności zwycięski zabytek może zostać zrewaloryzowany i zaadaptowany zgodnie z pomysłem mieszkańców. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji dofinansowanie o wartości do 1.000.000 zł. Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację i dostosowanie obiektu do wybranej w konkursie funkcji społecznej. Przedmiotem konkursu mogą być tylko zabytki nieruchome, wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, które są własnością publiczną (należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa). Zgłaszać zabytek mogą tylko osoby fizyczne.