Projekt edukacyjny dla Kół Gospodyń Wiejskich

Uniwersytet  Rolniczy w Krakowie realizuje w dniach od  01 lipca 2022 r. do  31 października 2023 r. „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)”

Bezpłatne szkolenia on-line skierowane są do 200 osób będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich. O kwalifikacji decyduje wiek oraz kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo będą miały osoby do 35 roku życia.  Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego https://forms.office.com/r/YXaXVDittR
Rekrutacja trwa do 20 sierpnia do godziny 20.00.
W pierwszym etapie, już we wrześniu 2022r. będą odbywać się szkolenia z zakresu "Wzmacnianie potencjału KGW poprzez zaangażowanie w partnerstwa międzysektorowe" obejmujące: moduł 1: sieciowanie i klastrowanie (tematem tego szkolenia będzie tworzenie sieci, partnerstw i klastrów w celu rozwijania współpracy społeczno-gospodarczej organizacji działających na obszarach wiejskich, głównie KGW. Zagadnienia te zostaną przedstawione pod kątem uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i efektywnego zarządzania. Pokazane zostanę cele, jak również korzyści i sposoby podejmowania skutecznych przedsięwzięć partnerskich. Podane zostaną przykłady inicjatyw w tym zakresie.), moduł 2: komunikacja interpersonalna, moduł 3: produkcja i przetwórstwo, moduł 4: e-comers (handel internetowy/handel elektroniczny.

Więcej informacji na temat projektu na stronie: https://urk.edu.pl/index/site/8315  oraz pod numerem telefonu: 503431869 lub 503017336