Konkurs "Moja społeczność wobec uchodźców"

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Państwowej Akademii Nauk serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie na wspomnienia, dzienniki i pamiętniki pt. "Moja społeczność wobec uchodźców".

Konkurs kierowany jet do osób mieszkających na wsi lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Temat  prac to wpływ obecności uchodźców na życie mieszkańców i ich najbliższego otoczenia. Jak zmieniło się ich życie osobiste i zawodowe? Czy ludność wsi i małych miast jest osobiście zaangażowana w działania na rzecz uchodźców? Na czym te działania polegają? Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz opublikowane.

Szczegóły konkursu dostępne na stronie internetowej https://www.irwirpan.waw.pl/858/wydarzenia/konkurs-na-pamietniki.