Program bezpłatnej rehabilitacji onkologicznej

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu realizuje  projekt pod nazwą „Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski"

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i będzie realizowany do końca czerwca 2023 r.
Pacjenci onkologiczni z województwa wielkopolskiego w chwili obecnej mają problem z dostępem do fachowej, specjalistycznej rehabilitacji, która umożliwiłaby im powrót do pełnej sprawności po ciężkim i obciążającym leczeniu. Program realizowany przez OPEN wychodzi naprzeciw owym problemom.
Udział jest bezpłatny i nie wymaga skierowania.
Oferujemy dostęp do nowoczesnej, kompleksowej rehabilitacji dla osób w wieku 18-64 lata, które są w trakcie leczenia onkologicznego lub przebyły chorobę nowotworową i mieszkają, pracują lub uczą się na terenie Wielkopolski.
Program zapewnia uczestnikom udział w bezpłatnej fizjoterapii oraz pomoc psychologa i dietetyka. Uczestnik projektu ma zapewniony indywidualny kontakt z każdym ze specjalistów, a o kwalifikacji do programu decyduje lekarz onkolog z OPEN. W wybranych wizytach razem z uczestnikiem mogą
brać udział także osoby bliskie z otoczenia.

Rehabilitacja onkologiczna prowadzona jest w Poznaniu, Pile, Kaliszu, Koninie i Lesznie.

PLAKAT