Komunikaty inne

Komunikacja zastępcza na linii kolejowej nr 281

PKP planuje prace remontowe odcinka linii kolejowej nr 281 między Jarocinem i Koźminem Wielkopolskim i 5 września 2022 r. wprowadzi autobusową komunikację zastępczą na odcinku Jarocin – Milicz.

Czytaj więcej...

Akademia Menadżera lnnowacji dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców do wzięcia udziału w lV edycji projektu Akademia Menadżera lnnowacji.

Czytaj więcej...

ZUS apeluje do seniorów w sprawie czternastych emerytur

ZUS przestrzega przed oszustami, którzy podają się za pracowników Zakładu i proponują „załatwienie” 14. emerytury. O czternastkę nie trzeba wnioskować, bo to dodatkowe roczne świadczenie, ZUS będzie wypłacał z urzędu

Czytaj więcej ...

Informacje w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków

 Z uwagi na obecne wydarzenia na arenie międzynarodowej i ich długofalowe skutki gospodarcze, a także realizację postanowień nowego pakietu klimatycznego, ważne jest wzmocnienie wszystkich działań

Czytaj więcej...

Zgłoś zabytek !

"Nasz Zabytek" to konkurs o charakterze regionalnym i lokalnym dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie i przywrócić świetność lokalnym zabytkom.

Czytaj więcej...

Projekt edukacyjny dla Kół Gospodyń Wiejskich

Uniwersytet  Rolniczy w Krakowie realizuje w dniach od  01 lipca 2022 r. do  31 października 2023 r. „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)”

Czytaj więcej...

II edycja Akademii Młodzieżowych Liderów

Wystartował nabór do Akademii Młodzieżowych Liderów w ramach projektu Młodzieżowe Wulkany Partycypacji! Więcej  informacji

Baza danych z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy – pracowników uczelni i studentów

Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach badawczych lub rozwojowych, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim działająca w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza wszystkich mieszkańców województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie fotograficznym

Czytaj więcej...