Komunikaty inne

Bezpłatne badanie profilaktyczne dla mężczyzn

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023r. w Szpitalu w Krotoszynie na ul. Bolewskiego 4-8 w poradniach specjalistycznych.

Czytaj więcej...

Statystyczne badanie warunków życia ludności

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w dniach 24.04-30.06.2023 r. w wylosowanych gospodarstwach domowych na terenie gminy realizowane będzie Europejskie badanie warunków życia ludności

Czytaj więcej...

Zgłoszenia do stypendium tylko do końca marca

Do 31 marca trwa rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty. Edukacyjna Fundacja zaprasza uczniów ósmych klas, którzy chcą rozpocząć naukę w wybranych liceach i technikach w dużych miastach.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorco skorzystaj z dofinansowania w ramach ścieżki SMART

PARP ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie ze "Ścieżki SMART" – pierwszego konkursu w ramach nowego programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027. Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą już składać wnioski

Czytaj więcej...

Krotoszyński Dąb trafił do naszego laureata

16 marca 2023 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja w Krotoszynie  odbyła się gala wręczenia nagród starosty krotoszyńskiego „KROTOSZYŃSKI DĄB”.

Czytaj więcej...

Rekrutacja do programu stypendialno - rozwojowego "Klasa"

„Klasa” to autorski program stypendialno-rozwojowy Fundacji BNP Paribas dla ósmoklasistów, którzy chcą kontynuować naukę w dobrych liceach w większych
miastach, a dla których byłoby to niemożliwe bez wsparcia finansowego.

Czytaj więcej...

Konkurs plastyczny "Kolaż Wierszem Inspirowany"

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w  powiatowym konkursie plastycznym "Kolaż Wierszem Inspirowany". Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy

Czytaj więcej...

Statystyczne badanie budżetu czasu ludności

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu 2023 r. na terenie gminy realizowane jest Badanie budżetu czasu ludności.Badania ankietowe wśród mieszkańców przeprowadzają ankieterzy statystyczni

Czytaj więcej...

Informacja na temat kontroli w ramach Programu Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że Pracownicy WFOŚiGW w Poznaniu nie dokonują niezapowiedzianych kontroli przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Czytaj więcej...