Komunikaty inne

Zgłoś zabytek !

"Nasz Zabytek" to konkurs o charakterze regionalnym i lokalnym dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie i przywrócić świetność lokalnym zabytkom.

Czytaj więcej...

Projekt edukacyjny dla Kół Gospodyń Wiejskich

Uniwersytet  Rolniczy w Krakowie realizuje w dniach od  01 lipca 2022 r. do  31 października 2023 r. „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)”

Czytaj więcej...

II edycja Akademii Młodzieżowych Liderów

Wystartował nabór do Akademii Młodzieżowych Liderów w ramach projektu Młodzieżowe Wulkany Partycypacji! Więcej  informacji

Baza danych z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy – pracowników uczelni i studentów

Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach badawczych lub rozwojowych, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim działająca w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza wszystkich mieszkańców województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie fotograficznym

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w IV PIKNIKU NGO

Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przygodzicach zapraszają organizacje pozarządowe z Południowej Wielkopolski do udziału w IV PIKNIKU NGO

Czytaj więcej...

Bezpłatne badania mammograficzne

W dniu 27 lipca odbędą się bezpłatne badania mammograficzne realizowane przez  Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. w Poznaniu.

Czytaj więcej...

Ostatni dzwonek na świadczenie postojowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że tylko do 23 lipca przedsiębiorcy  wymienionych  branż mogą złożyć wniosek o świadczenie postojowe RSP-DD7

Czytaj więcej  ...

Pierwsza transza pieniędzy z programu „Dobry Start” trafiła na konta rodziców

W poniedziałek, 18 lipca ruszyły pierwsze wypłaty świadczenia 300 plus z programu „Dobry Start”.

Czytaj więcej ...