Komunikaty inne

Miejsce przyjazne seniorom

Weź udział w akcji miejsce przyjazne seniorom

Czytaj więcej...

Druga Kampania „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”

Kampania społeczna pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina" skierowana  jest do wszystkich osób, które spotkają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej...

Afrykański pomór świń

W związku  z rozprzestrzeniającą  się chorobą  wirusową  wśród świń, Państwowy Instytut Weterynaryjny udostępnił film edukacyjny pt.: „Afrykański pomór świń – zasady ochrony świń przed chorobą''.

Czytaj więcej ...

Informacja Urzędu Skarbowego

Pod hasłem „Weź paragon ze sobą” w całym kraju rusza ogólnopolska kampania informacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom z czym wiąże się niewydawanie paragonów fiskalnych na stacjach paliwowych lub pozostawianie ich tam. Kampania prowadzona będzie do listopada 2016 r.
Czytaj więcej

Konsultacje „Programu gospodarki odpadami województwa”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego

Czytaj więcej...

Kultura na Widoku

Fundacja Legalna Kultura  informuje, że od 1 września startuje„Kultura Na Widoku”. Multimedialny  projekt to powszechny dostęp do 1000 najciekawszych utworów w cyfrowej wersji - książek, filmów, muzyki, gier i wirtualnych spacerów po muzeach świata

Czytaj więcej...

Badanie statystyczne aktywności ekonomicznej ludności

Urząd Statystyczny w Poznaniu przypomina  o trwającym na terenie województwa wielkopolskiego badaniu aktywności ekonomicznej ludności, które dostarcza aktualnych danych dotyczących wielkości  i struktury siły  roboczej dla  osób w wieku 15 lat i więcej .

Czytaj więcej ...

Badanie ankietowe Urzędu Statystycznego na terenie gminy

Urząd Statystyczny w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w  badaniu ankietowym „Osoby młode na rynku pracy”, które  przeprowadzi w miesiącu maju br. na terenie gminy.

Czytaj więcej...

Informacje Urzędu Skarbowego

W dniu 13 kwietnia br. w godz. 8.00 - 14.00 w Urzędzie Gminy Rozdrażew (pokój nr 8) dyżurował będzie pracownik Urzędu Skarbowego.

Czytaj więcej...