Komunikaty inne

Badania jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągu Rozdrażew,  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

Czytaj więcej ....

Obwieszczenie o terminach polowań

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do publicznej wiadomości terminy polowań zbiorowych przeprowadzanych przez Koło  Łowieckie Dzik
Czytaj więcej ...

Konferencja o możliwościach ekspansji polskich firm i wsparcia odbudowy Ukrainy

„Możliwości ekspansji na rynki zagraniczne, w tym w ramach wsparcia organizacji międzynarodowych dla Ukrainy” to tytuł konferencji, jaką 8 listopada 2022 roku w poznańskim Collegium luridicum Novum zorganizują Biuro Regionalne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o terminach polowań

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do publicznej wiadomości terminy polowań zbiorowych przeprowadzanych przez Nadleśnictwo  Krotoszyn

Czytaj więcej .....

Dyktando z nagrodami na Dzień Nauczyciela

Z okazji Święta Edukacji Narodowej Serwis Dyktanda.pl zaprasza 14 października 2022r.  wszystkich zainteresowanych, a w szczególności uczniów i nauczycieli, na specjalne dyktando z nagrodami!

Czytaj więcej...

Program „Generacja V4” – możliwość realizacji krótkoterminowej mobilności młodzieży

 Zapraszamy do udziału w jesiennej edycji programu  „Generacja V4”, które wspierają krótkoterminową mobilność młodzieży w wieku 12-30 lat.

Czytaj więcej...

"Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej.W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych.

Czytaj więcej...

Zawieszone dyżury Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Starosta Krotoszyński informuje, że w związku z obniżeniem wymiaru etatu Powiatowego Rzecznika Konsumentów od dnia 4 października 2022 r.

Czytaj więcej...

Pomoc finansowa dla gospodarstw w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Informujemy, że do  dnia  15 listopada 2022r. w Biurach Powiatowych  Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa można składać wnioski o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny

Czytaj więcej...