Zakończono modernizację drogi w Rozdrażewku

8 listopada 2023 r. dokonano odbioru zadania „Modernizacja drogi w Rozdrażewku”.

Podczas prac wyremontowano kilometrowy odcinek drogi powiatowej Rozdrażew-Różopole w miejscowości Rozdrażewek poprzez wykonanie dwóch warstw (wiążącej i ścieralnej) nawierzchni asfaltowej na istniejącej szerokości drogi oraz wzmocnienie istniejącego pobocza kamieniem łamanym o szerokości 0,75m (obustronnie). Ponadto na modernizowanym odcinku oczyszczono i wyprofilowano przydrożne rowy. Koszt robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 790.647,33 zł. Prace wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” S.A. z Jarocina. Na realizację pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 360.917,49 zł. Pozostałe koszty poniosły po połowie samorządy powiatowy i gminny.

Zakończono mode...
Zakończono mode...
Zakończono mode...
Zakończono mode...
Zakończono mode...
Zakończono mode...
Zakończono mode...
Zakończono mode...
Zakończono mode...
Zakończono mode...
Zakończono mode...
Zakończono mode...
Zakończono mode...
Zakończono mode...
Zakończono mode...
Zakończono mode...
Zakończono mode...