Upływa termin płatności IV raty podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego

Przypominamy, iż 15 listopada 2023 r. upływa termin płatności IV raty podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego. Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy w Rozdrażewie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.30 (gotówką lub karta płatniczą) oraz przelewem na indywidualny rachunek bankowy.