Utrudnienia na ul. Przemysłowej w Rozdrażewie

Informujemy o rozszerzeniu zadania inwestycyjnego, w ramach którego realizowana jest obecnie przebudowa odcinka ul. 3 Maja, o odcinek ul. Przemysłowej (od łuku drogi do posesji Przemysłowa 30).

Prace na tym odcinku obejmą poszerzenie podbudowy jezdni, dwie warstwy nawierzchni asfaltowej na docelowej szerokości drogi, wykonanie chodnika przy posesjach Przemysłowa 45-55.
Wykonawca planuje rozpocząć prace na ul. Przemysłowej od dnia 20.09.2023 r. i w związku z tym wystąpią utrudnienia na powyższym odcinku. Prosimy o jego omijanie.