Przystąpiono do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Gmina Rozdrażew przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiety.

Notatka „Przemoc domowa” >>>>

Ankieta >>>>