Przebudowa dróg gminnych

5 września miało miejsce podpisanie umowy rozszerzającej zakres zadania  pn. „Przebudowa dróg gminnych”. Wyłoniona w kwietniowym przetargu firma GM  SNADNA WITKOWSKA  z  Krotoszyna

wykona dodatkowo przebudowę 370 metrowego odcinka ul. Przemysłowej (od zakrętu do ul. 3-go Maja). Zakres obejmie poszerzenie podbudowy jezdni, położenie dwóch warstw masy asfaltowej oraz wykonanie chodnika ze zjazdami na odcinku  zwartej zabudowy mieszkaniowej. Koszt prac ustalony po cenach jednostkowych z przetargu wyniesie 389.139,33zł. Termin realizacji tego zadania wraz z wykonywaną obecnie przebudową ul. 3-go Maja to 10 listopada 2023r. Natomiast w przyszłym tygodniu planowany jest odbiór dwóch pozostałych dróg: w Wolenicach (do stacji PKP) oraz ostatniego odcinka drogi Grębów - Orla. Oba te odcinki - w oparciu o wnioski złożone przez Wójta Gminy - uzyskały dofinansowanie z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego (odpowiednio 147.000 i 173.750zł). Łącznie z przebudową ul. Przemysłowej powstanie w tym roku ponad 1,3km nowych dróg gminnych.