Konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównoważonej Mobilności

W związku z kolejnym etapem prac nad Strategią Zrównoważonej Mobilności dla Gmin Powiatu Krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego, która stanowić będzie narzędzie wspierające integrację polityki przestrzennej i transportowej oraz wskazywać kierunki rozwoju transportu zbiorowego

oraz indywidualnego na terenie powiatu krotoszyńskiego zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.
Chętnie poznamy Państwa opinię na temat Projektu Strategii, co pozwoli zakończyć proces diagnostyczny jak również przyczyni się do zdefiniowania ostatecznej listy i zakresu planowanych przedsięwzięć. Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety w terminie do dnia 21.09.2023r. (Twoje odpowiedzi będą anonimowe).
Ankieta_Strategia Zrównoważonej Mobilności dla Gmin Powiatu Krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego https://forms.gle/H3H3wNuAfEv6TM3X8

Projektu Strategii >>>