Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

Przy czerwcowym odbiorze odpadów firma WM Wiatrowiec Energie Sp. z o.o. z Gizałek rozda mieszkańcom gminy nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, obowiązujący od 1 lipca.

Zmiana harmonogramu jest efektem zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy. W jej wyniku zgodnie z wnioskami mieszkańców – odbiór odpadów szklanych realizowany będzie naprzemiennie tzn. w miesiące nieparzyste (począwszy od lipca) odbierane będą odpady ze szkła bezbarwnego, a w parzyste (począwszy od sierpnia) odpady ze szkła kolorowego. Zmniejszona zostanie częstotliwość odbioru odpadów z papieru i tektury. Od lipca zbierane będą one raz na kwartał (w drugim półroczu 2023r. we wrześniu i grudniu). Ta zmiana wynika z małej ilości tej frakcji odpadów (w pierwszych czterech miesiącach 2023 roku z terenu całej gminy zebrano odpowiednio 1,14 t, 0,72 t, 0,98 t i 0,78 t papieru i tektury).

Harmonogramy odbioru odpadów:
Rejon I Rozdrażew

Rejon II Pozostałe miejscowości

Posesje trudno dostępne

Wspólnota mieszkaniowa

Zasady segregacji