III Zawody Strzeleckie Ochotniczych Straży Pożarnych

11 czerwca 2023 r. na strzelnicy w Rozdrażewie odbyły się III Zawody Strzeleckie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rozdrażew. Organizatorem był Zarząd Gminny ZOSP RP w Rozdrażewie. 

W zawodach udział wzięło dziewięć trzyosobowych drużyn ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Druhowie rywalizowali drużynowo w strzelaniu z karabinka  KBKS i rzutu granatem do celu.
W tej kategorii czołowe miejsca zajęły:
1. OSP Rozdrażewek,
2. OSP Budy,
3. OSP Rozdrażew.
Po konkurencji drużynowej do rywalizacji indywidualnej przystąpili druhowie w strzelaniu z karabinka KBKS. W tej kategorii bezkonkurencyjny okazał się druh Marcin Drygas z OSP Rozdrażewek. Na drugim miejscu uplasował się druh Mateusz Poczta z OSP Rozdrażew, a podium zamknął Mariusz Dymarski – Wójt Gminy Rozdrażew.
Najlepsze drużyny i zawodników nagrodzono okolicznościowymi pucharami ufundowanymi przez Prezesa Zarządu OSP RP w Rozdrażewie Druha Henryka Szkudłapskiego i Komendanta Gminnego OSP Druha Henryka Włodarczyka.

III zawody strz...
III zawody strz...
III zawody strz...
III zawody strz...
III zawody strz...
III zawody strz...
III zawody strz...
III zawody strz...
III zawody strz...
III zawody strz...
III zawody strz...
III zawody strz...
III zawody strz...
III zawody strz...
III zawody strz...
III zawody strz...
III zawody strz...
III zawody strz...
III zawody strz...
III zawody strz...