Wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczone do dzierżawy i sprzedaży

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, użyczenia i sprzedaży

Wykazy będą wywieszone w dniach od 23 maja 2023r. do 13 czerwca 2023 .
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  Rozdrażewie pokój nr 7 lub pod nr tel. 62 722 13 05.

Wykaz 1

Wykaz 2

Wykaz 3