Konkurs fotograficzny „Zoom na gminę Rozdrażew”

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza konkurs fotograficzny pn. „Zoom na gminę Rozdrażew”. Fotografie konkursowe muszą przedstawiać miejsce lub obiekt

znajdujący się w gminie Rozdrażew, mogą też dokumentować konkretne wydarzenie. Uczestnikami mogą być zarówno pełnoletni, jak i niepełnoletni mieszkańcy gminy Rozdrażew. Prace konkursowe w formie papierowej w formacie minimum 10x15 cm wraz z formularzami zgłoszeniowymi uczestników przyjmowane są w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew pok. nr 4 lub pocztą tradycyjną do 13 czerwca 2023 roku do godz. 15.00.

Plakat
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Klauzula informacyjna