Wydłużenie terminu sprzedaży węgla

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw wprowadzona została nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

W związku z powyższym Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego w ilości 33,9 t groszku, 27,8 t orzecha jednocześnie informując, że wydłuża termin sprzedaży węgla uprawnionym mieszkańcom do 31 lipca 2023 r.
Podstawą zakupu węgla kamiennego będzie wniosek złożony w kasie Urzędu Gminy Rozdrażew w terminie od 22 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.
Wnioski o zakup będą rozpatrywane przez GOPS od dnia 22 maja w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej.
W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych nowelizacja:
- znosi limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe, (opał mogą zakupić takie osoby, które wykorzystały limit 3 ton poprzez zakup przez sklep internetowy lub od gminy)
- umożliwia zakup węgla kamiennego przez mieszkańców innych gmin po dołączeniu do wniosku zaświadczenia wójta lub burmistrza o wypłaconym dodatku węglowym lub potwierdzeniu, że główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zgodne z art.2 ust.1 ustawy o dodatku węglowym.
Cena węgla sprzedawanego przez Gminę wynosić będzie: 1.900,00 zł za tonę groszku, 1.900,00 zł za tonę węgla grubego (orzech).                                                              
Węgiel można odbierać w rozdrażewskim oddziale firmy ROLBUD – ul. Koźmińska 13 oraz  w  firmie p. Henryka Jakubka w Budach.
Podana wyżej cena nie zawiera kosztów transportu ze składu do gospodarstwa domowego. Ewentualną dostawę opału na teren posesji należy uzgadniać z firmą i jest ona osobno płatna.
Formularz wniosku dostępny w kasie Urzędu oraz do pobrania >>KLIKNIJ TUTAJ<<