Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027

W związku z koniecznością przeprowadzenia w bieżącym roku wyborów ławników sądowych na kadencję 2024 -2027, Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu wystąpił do Rady Gminy Rozdrażew o dokonanie wyboru

Komunikat o zgłaszaniu kandydatów (pobierz)

Druki do pobrania:

- zgłoszenie kandydata
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby,
- oświadczenie kandydata nr 1
- oświadczenie kandydata nr 2
- lista osób zgłaszających kandydata
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
- klauzula informacyjna dla kandydatów na ławników