Rocznica zakończenia II wojny światowej

Z okazji 78 rocznicy zakończenia II wojny światowej w dniu 8 maja 2023 r. delegacje władz gminy, Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie i drużyny harcerskiej złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikami ofiar wojny w latach 1939-1945

na cmentarzu parafialnym w Rozdrażewie oraz w Grębowie. Wójt Mariusz Dymarski w okolicznościowym przemówieniu wspomniał dawnych mieszkańców ziemi rozdrażewskiej poległych na różnych frontach II wojny światowej oraz zamordowanych w obozach koncentracyjnych. Nawiązując do wojny w Ukrainie wyraził nadzieję szybkiego zakończenia tego konfliktu zbrojnego.

Rocznica zakońc...
Rocznica zakońc...
Rocznica zakońc...
Rocznica zakońc...
Rocznica zakońc...
Rocznica zakońc...
Rocznica zakońc...
Rocznica zakońc...
Rocznica zakońc...
Rocznica zakońc...
Rocznica zakońc...
Rocznica zakońc...
Rocznica zakońc...
Rocznica zakońc...